New Premium Number One

Цветни кърпички за защита - 20 τέχνη

Категории Premium Number One
Материал Wiskoza 70% , poliester 30%
Цветът на подробни Бяло
Брой парчета 20
Тегло/дебелина 65 μm
Теглото на 0,2002 g
Размерът на 28 x 11 cm
Толерантност До 10% (размери, тегла, тегло)

предупреждения

  • Продуктът е допуснат до търговия в страните от Евразийския митнически съюз
  • Внимавайте за чистотата, изхвърлете използваната опаковка на продукта в кошчето
  • Опаковка от картон
Категории Premium Number One
Материал Wiskoza 70% , poliester 30%
Цветът на подробни Бяло
Брой парчета 20
Тегло/дебелина 65 μm
Теглото на 0,2002 g
Размерът на 28 x 11 cm
Толерантност До 10% (размери, тегла, тегло)

Логистиката

Брой парчета в картонена кутия 12
Брой картонени кутии на палетен слой 18
Брой слоеве на палет 10
Брой картонени опаковки на палет 180
Брой парчета на палет 2160
Тегло изкуствоi 0,064 kg
Тегло на картонената кутия 1,018 kg
Тегло на палета (с EURO палитра) 203,24 kg
Категории Premium Number One
Материал Wiskoza 70% , poliester 30%
Цветът на подробни Бяло
Брой парчета 20
Тегло/дебелина 65 μm
Теглото на 0,2002 g
Размерът на 28 x 11 cm
Толерантност До 10% (размери, тегла, тегло)